sk Slovak

Štefan Schúbert LEVTEX

Pivničná ul. 1887/84
934 01 Levice
Slovenská republika

Fakturačná adresa je zhodná s poštovou adresou

IČO: 43 357 296
IČ DPH: SK1031248031

Zapísaný: Obvodný úrad v Leviciach, Odbor ŽP č. OŽP-Z/2006/05205-2/CR1 č. živnostenského registra 402-3426

 • Bankové spojenie:
  ČSOB, a.s.
  Michalská 18
  815 63 Bratislava
  Slovenská Republika

  • ČÚ.: 4004172350/7500
  • IBAN: SK17 7500 0000 0040 0417 2350
  • CIB/ SWIFT: CEKOSKBX

  Vybavuje : Ing. Štefan Schúbert, majiteľ firmy

Pre plynulosť vybavovania žiadame nových zákazníkov o uvedenie základných údajov ako: firma, meno, adresa, tel. kontakt a konkrétne uviesť, o ktoré výrobky je záujem a cca. množstvo. Na základe týchto údajov vieme poskytnúť cenovú ponuku k vzájomnej spokojnosti.

Cenu stanovujeme podľa množstva prepravy a platby.

Sklad LEVTEXu

cross